KNVWS-logo

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Naar home page

31 maart 2017

Mailing list KNVWS astro-en-meteo@list.rug.nl

Verder op deze pagina:

Bericht aan abonnees, virussen
Reageren op een bericht
Abonneren
Opzeggen
Adres wijzigen
U bent lang onbereikbaar
Lijstbeheerder

De lijst werd mogelijk gemaakt door het Centrum voor Informatie Technologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Lees de ingestuurde mails in archief op WWW

In de archiefpagina van een maand staat een kopregel waar u met Date kunt kiezen voor op- of aflopende data.

Bericht aan de abonnees, wat wel en wat niet, virussen

Alleen als u geabonneerd bent kunt u mail aan de lijst sturen. Geen berichten over abonneren, opzeggen en adres wijzigen. Dat gaat via een ander adres, zie die paragraafjes.
Een bericht kan door abonnees worden gemaild aan astro-en-meteo@list.rug.nl. Een server zorgt voor verspreiding aan de abonnees. Vul het onderwerp altijd kort en duidelijk in: er is een archief (via WWW), en het onderwerp staat in de inhoudsopgave. Stuur bij voorkeur geen bijlagen. Plaats die (zeker groter dan 100 KB) op de website van u of een kennis en vermeld een www-adres in de mail, of schrijf dat een bijlage op verzoek individueel wordt toegezonden. Blijf binnen het onderwerp van de mailing list. Gebruik dit adres niet in een lange lijst met andere adressen, de server stuurt mail met meer dan 1024 tekens in het adresveld niet door! Stuur liever geen bijlagen mee, het archief wordt er groot van. Door de zogenaamde encodering zijn bijlagen bij mail altijd veel groter dan de originele bestanden. De server accepteert alleen mail, die inclusief geŽncodeerde bijlagen minder dan 40000 tekens is. De server voert viruscontrole uit op alle mail, en blokkeert doorzending als een virus wordt gevonden.

Reageren op een bericht

Door reacties wordt het een interessante discussielijst. U kunt reageren door de reply functie van uw mailprogramma. Let dan op het reply adres, past het bij uw reactie:
a) Uw reactie is alleen zinvol voor die ene persoon, of is alleen maar een "ik ook" ervaring: Als u het adres van de afzender van het bericht accepteert, dan wordt het een individueel antwoord aan de afzender.
b) Uw reactie is bedoeld voor een gemeenschappelijke discussie: Als u zorgt dat het lijstadres wordt gebruikt, dan wordt het een discussiebijdrage aan alle abonnees.

Abonneren

De lijst is publiek. Iedere geÔnteresseerde kan zich gratis abonneren/uitschrijven via de optie "Subscribe or Unsubscribe" op http://list.rug.nl/archives/astro-en-meteo.html. Er is geen wachtwoord nodig. Desgewenst kunt u een wachtwoord kiezen/wijzigen voor verdere acties.

Opzeggen

Unsubscribe. Zie Abonneren.

Adres wijzigen

Unsubscribe met invullen van het oude adres, subscribe met het nieuwe adres. Zie Abonneren.

U bent lang onbereikbaar

Als van een abonnee langere tijd "bouncing mail" terugkomt dan is kennelijk het e-mail adres niet meer (goed), of heeft de internet provider van de abonnee grote problemen. De lijstbeheerder voert de abonnee dan zonder mededeling af, het adres is immers onbruikbaar. De gewezen abonnee merkt dan dat de actie in paragraaf Wie is nu geabonneerd geen antwoord geeft. Als de zaakjes weer in orde zijn kan de actie "Abonneren" opnieuw worden uitgevoerd.

Lijstbeheerder

Het technische beheer van de lijst wordt uitgevoerd door Jan de Boer, e-mail j.a.de.boer@rug.nl:

Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde