Programma 2010: ButterFlyDreams

Het Nederlands Studenten Kamerkoor toert eind februari, begin maart door het land met het volgende programma:

Ik heb de vrijheid genomen een google-tochtje te ondernemen langs deze werken met het volgende resultaat

Sir John Tavener (1944-), Butterfly Dreams (2003)

Sommige componisten zijn zo bekend dat ze alleen een fansite hebben

Religieus en minimalistisch componist, tevens een echte Ridder! Sir John weet zelf het volgende te melden:

Alan Barrett suggested that I write a piece for Brighton Chamber Choir based on his selected texts, and reflecting his photographs of butterflies.
I regard BUTTERFLY DREAMS as a sacred work. The Red Indians have the pure metaphysics of virgin nature, and insofar as virgin nature is a manifestation of the Logos (the word of God), BUTTERFLY DREAMS is intrinsically a sacred work. The texts are taken from different sources, including Chuang Tse, and Acoman Indian and a poem written by a young Czech victim of Auschwitz. All the poems share an almost child-like simplicity, and I have tried to reflect this in the music, which should be sung as simply and naturally as possible.
BUTTERFLY DREAMS is dedicated to William Two-Feather, a medicine man from the Apache Indian tribe, who brought me the gift of a pow-wow drum that had been used in the sacred ceremonies of the Apache Indians, such as the Sun Dance. It is also dedicated to Alan Barrett, and to Brighton Chamber Choir, who gave the first performance.
J.T.
chesternovello.com

Arvo Pärt (1935) - ... which was the son of ... (2000)

Sommige componisten zijn zo bekend dat ze alleen een infopage hebben

 1. And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,
 2. Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,
 3. Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,
 4. Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,
 5. Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri,
 6. Which was the son of Melchi, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,
 7. Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
 8. Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
 9. Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
 10. Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,
 11. Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,
 12. Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
 13. Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,
 14. Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,
 15. Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,
 16. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
Luke 3:23-38

Maria ziet graag dat we dit uit het hoofd doen... ;)
Need i say more? youtube.com

Jos de Klerk (1885-1969), Drang naar schoonheid

obscuur!

Belg, in WO I gevlugd naar Haarlem, waar hij het muziekleven beheersde; schreef veel recensies:

Zijn grootste bekendheid kreeg De Klerk door zijn muziekrecensies, die hij sinds 1916 schreef voor het Haarlems Dagblad. In zijn levensavond daarop terugblikkend, noemde hij dit 'spelen voor muziekpolitieagent'. Van een boze muzikant ontving hij eens een postwissel ten bedrage van één cent. Volgens de muzikant was dat de waarde van een slechte recensie over zijn optreden. De Klerk retourneerde het bedragje per kerende postwissel met als aantekening: 'We laten ons niet omkopen'.
http://www.noordhollandsarchief.org/extra/virtuele_tochten/Jos_de_Klerk.htm

Bekender dan Jos de Klerk is zijn zoon Albert de Klerk, alsmede Hendrik Andriessen met wie de Klerk veel samenwerkte. Zijn kleinzoon hield onlangs een lezing over Opa Jos.

Verder is hij natuurlijk te obscuur om iets over het stuk te kunnen vinden.

Bob Chilcott (1955), Fragments from His Dish

bobchilcott.com

Bekend geworden bij de King's Singers. Zes liedjes (fragmenten) over eten. Jummie!

Sinta Wullur (1958), Scene from the Ramayana (1997)

www.xs4all.nl/~swjr

Vrouw(!) van Indonesische komaf, dol op de Gamelan; een instrument met een karakteristiek oosters 'toinnggg' geluid.
Het stuk neemt tekst uit de Valmiki Ramayana. Dat is een Indisch Epos, waarin godenwereld en mensenwereld doorelkaar lopen, zeg maar een soort Ilias. Vertaling te vinden op http://www.intratext.com/X/ENG0174.HTM
Een leuke film om te kijken om in de stemming te komen: "Sita sings the blues" gratis op te halen van het internet: sitasingstheblues.com
Fragment van de versie met slagwerk

Vic Nees (1936), Concerto per la beata Vergine (2000)

Sommige componisten zijn zo bekend dat ze geen eigen homepage nodig hebben

Stukje Mariaverering begeleid met hobo? Tekst in het Latijn. Deel van origineel door Venantius Fortunatus, Bischop van Poitiers; afgewisseld met een stukje Inviolata.

Quem Terra Inviolata O Gloriosa

Huub de Vriend (1954), Slaapstad (2004)

huubdevriend.com

Stond in beginsel vorig jaar ook al op het programma, toen vond ik er het volgende over: Op het gelijknamige gedicht van Diana Ozon.

Twaalf jaar geleden omschreef Diana Ozon Nederland als een slaapstad. Die omschrijving geldt volgens haar meer dan ooit. ,,Hier heerst de moerasgeest. Nederland is een moeras dat we hebben drooggemalen maar de zomp blijft aan ons trekken. De Nederlander beweegt zich ontzettend traag voort en nog midden op het trottoir ook: ik slalom me suf als ik ergens wil komen!
,,Maar ik ben er onlangs achter gekomen dat het allemaal aan mezelf ligt. IK BEN NIET NORMAAL! Ik lijd namelijk aan de Ziekte van Obelix, niet qua kracht maar qua snelheid. Ik kom maar weinig mensen tegen die bij hun geboorte in dezelfde toverketel zijn gevallen als ik.''
,,...rolluiken gaan neer: de stad trekt haar harnas aan voor de nacht. De wapenuitrusting van de kleine huisjes, temidden van de grote flatgebouwen...'' - Marc Hurkmans
bron: http://www.ravagedigitaal.org/1998/253/Diaozon.htm

Arthur Wagenaar (1982), Daar wel, een bergwandeling (2009)

arthurwagenaar.nl

Opdrachtcompositie van een leeftijdsgenoot. Houd van kamperen in de bergen. Op zijn site vermeld een interesse in het schemergebied tussen theater en muziek. Dus dan is hij bij het NSK aan het goede adres! Opvallende titels in zijn repetoir: "How did i ever live without this thing?" en "Conway's game of life". En een eervolle vermelding voor de zelfgebouwde Rampafoon, een instrument met snaren van 9 meter lang (denk Guust Flater?).