Onze Locatie in de MelkwegNu we hebben gezien hoe de Melkweg er globaal "van buiten" uit moet zien en hebben bemerkt dat de spiraakarmen in zijn schijf zondermeer het meest opvallende element van zijn structuur zijn, is het leuk na te gaan wat de positie van de Zon in het geheel is. De Zon bevindt zich op een afstand van zo'n 8.5 kpc van het centrum van de Melkweg, op een hoogte van 8 parsec boven het Melkwegvlak. Met een snelheid van 220 km/s snelt hij op zijn bijna cirkelvormige baantjes rond het centrum van de Melkweg, een omloop die hij eens in een Galactisch jaar van zo'n 220-230 miljoen jaar aflegt. Samengevat in een tabel zijn dus de Galactische credentials van de Zon de volgende

Zon en Melkweg

R_Zon 8.5 ± 1.0 kpc
z_Zon 8 pc
v_Zon 220 km/s
T_Zon 220-230x106 jaar
Sterdichtheid 0.05 MO/pc3

Als we nu kijken naar de omgeving van de Zon, dan zien we dat de dichtheid van de sterren in de zonsomgeving ongeveer 0.05 MO/pc3 bedraagt. Interessant is om te zien hoe de Zon zich verhoudt ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van de spiraalarmen in zijn omgeving. Ons zonnestelsel zit diep ingenesteld in de Orion spiraalarm, zo'n 8.7 kpc van het centrum van de Melkweg. Deze Orion arm, ook wel eens met de "0"-arm aangeduid, is slechts een magere arm vergeleken met de veel substantielere Sagittarius arm welke zich dichterbij het centrum van de Melkweg bevindt. De Orion arm bevindt zich dus tussen de veel grotere Sagittarius-Carina arm - ook wel met "-I" aangeduid - aan de binnenkant en de Perseus arm - ook wel "+I" - aan de buitenkant. Nog verder naar buiten is er minstens nog 1 extra arm geidentificeerd, de "Outer Arm", terwijl we aan de binnenzijde nog de "Scutum-Crux" arm en "Norma" arm kennen.


Our local neigbhourhood in the Galaxy:
the Perseus, Orion and Sagittarius arm

De spiraalarmen van de Melkweg, vooral die in de nabijheid van de Zon (dwz. binnen enkele duizenden parsecs), worden typisch vernoemd naar de sterrenbeelden (in de richting waarvan) een substantieel deel van hen is gesitueerd. Een lijstje van nabije Melkweg Spiraalarmen, gesorteerd van de buitenkant naar binnenkant van de Melkweg zijn: