Interstellair StofInterstellair stof is qua massa slechts een miniem onderdeel van het interstellaire medium. Het bevat slechts 1% van de totale gas- en stofmassa. De dichtheid bedraagt niet meer dan 1 stofdeeltje/106 m3. Een gegeven massa aan stof is echter veel belangrijker qua extinctie dan een zelfde hoeveelheid gas.

The Horsehead Nebula:
a dark cloud of dust in Orion
Er zijn 3 belangrijke fysische effecten van interstellair stof:
The effect of dust: light scatteringNaast het verzwakken en verroden van licht, wordt het licht door stofnevels ook gereflecteerd in onze richting. We zien dit voornamelijk bij stofnevels rond jonge sterren. Merk op dat tengevolge van de eigenschappen van scattering deze nevels altijd blauw zijn !

Reflection Nebulae in the Pleiades
Referenties:

De Melkweg
HI 21cm lijn