Halo
De halo is een diffuse sferoidale "wolk" van sterren waarin het centrale deel van de Melkweg, de bulge en de schijf, liggen ingebed. De halo heeft een totale diameter van ongeveer 200 kpc , waarbij de meeste sterren zich binnen een straal van 20 kpc ophouden.

The random motions of stars through the halo of the Galaxy

* Geometrie: een sferoidale, bijna bolvormige wolk van sterren en bolclusters. De buitenkant van de halo is moeilijk vast te leggen, hij is zeker niet eenduidig begrensd en strekt zich minstens tot 100 kpc uit (en gaat dan tot voorbij de Magelhaense wolken en omringende dwergsterrenstelsels. Naarmate men meer naar buiten beweegt, lijkt er sprake te zijn van een allengs (gravitationeel) dominanter component van onbekende donkere materie.

* Sterren: De halo sterren behoren alle tot de oude Populatie II sterren. We kunnen daarin twee componenten in onderscheiden. Er is de gewone halo populatie van sterren. Daarnaast bevat de halo een zeer karakteristieke component, zo'n 154 bolclusters.

Referentie: sterpopulaties

* Massa: De totale massa van de halo binnen 20 kpc wordt geschat op 2-9 x 109 MO. De halo sterdichtheid in de buurt van de Zon is in de orde van 3x10-5 MO pc-3, een waarde die als typisch kan worden beschouwd.

* Beweging: Random bewegingen rond het centrum van de Melkweg, kriskras op lange gerekte banen door de halo.

Galactic distribution of Globular clusters

* Bolclusters: Deze bolvormige compacte sterclusters bevatten 105-106 sterren. De bolclusters bevatten ongeveer 1% van de totale massa aan sterren in de galactische halo bevat.
Binnen die opvallende populatie van 154 clusters kunnen we twee groepen onderscheiden. Het merendeel, de halo populatie zijn echte Populatie II objecten. Ze zijn sferisch verdeeld door de halo, tot op een straal van 20 kpc, en worden vaak op een afstand van 10 kpc beneden of boven het Galactische vlak gevonden. Ze hebben random bewegingen door die halo, zonder enige systematische rotatie. Hun sterren zijn zeer metaalarm, minstens 6-7 maal minder ``metalen'' dan de Zon. Daarnaast is er een dikke schijf populatie, zo'n 20% van het aantal bolclusters, die zich binnen 1-2 kpc van het Melkwegvlak bevinden, in een enigszins afgeplatte ruimtelijke verdeling. Ze zijn minder metaalarm, en bevinden zich op circulaire banen rond het Melkweg centrum, met een rotatiesnelheid die ongeveer de helft is van die van de vergelijkbare populatie I sterren in de dunne schijf.
De totale massa van de bolcluster populatie wordt geschat op 9 x 107 MO, waarvan zo'n 4.5 x 107 MO zich binnen een afstand van 1 kpc van het centrum bevindt, en zo'n 4 x 107 MO tot op een afstand van 20 kpc.