College Inleiding Sterrenkunde 2
Docenten:       Rien van de Weygaert,
                                          ZG 186,   tel. 3634086,   weygaert@astro.rug.nl
                                    Nigel Douglas,
                                          ZG 188,   tel. 3634088,   ndouglas@astro.rug.nl
 

Tijd:              2a:      Maandag 9:15 - 11:00
                                   Vrijdag  11:15 - 13:00

Locatie:                   ZG161
                                    (Kapteyn Instituut,  1e verdieping   Zernike Gebouw)
                                           
Periode:                   31 maart-5 mei 2003

studiepunten:       3
                           


The Milky Way Galaxy:
in full glory over the Provence
Doel

Introductie in de sterrenkunde. In het bijzonder een kennismaking en overzicht van de galactische sterrenkunde en de kosmologie.

Gedeelte 2a (de eerste 5-6 collegeweken):    in een vijf- en zestal colleges de essentiele aspecten behandeld van de structuur, samenstelling en evolutie van onze Melkweg en zijn directe omgeving. Vervolgens zullen we in detail ingaan op de Interstellaire Materie, de vele hoedanigheden van het gas en stof dat zich tussen de sterren bevindt en welke een essentieel element vormen in delevenscyclus van een melkwegstelsel. Vervolgens zullen we onze Melkweg verlaten en op verkenning gaan naar de melkwegstelsels buiten onze Melkweg om een indruk te verschaffen van de grote diversiteit van deze intrigerende objecten die met recht als DE essentiele componenten van onze astronomische cosmos kunnen worden gezien. Vervolgens reizen we af naar de verste diepten van ons Heelal en zal duidelijk worden hoe verbluffend veel we hebben geleerd over het onstaan, de structuur en de evolutie van ons universum, het vakgebied van de Kosmologie betredend.

Gedeelte 2b:    Project Sterrenkunde/Actueel Onderzoek. Hierbij zullen alle deelnemers zich aansluiten bij een aantal gedefinieerde projecten gebaseerd op huidig actueel sterrenkundig onderzoek. Het is de bedoeling aan de hand van de vakliteratuur enkele problemen te identificeren, te definieren, na te gaan welke oplossingen worden aangedragen en, wenselijk, zelf daaraan gerelateerde opdrachten/berekeningen uit te voeren.

Literatuur:

Zeilik, Gregory & Smith, Introductory Astronomy and Astrophysics, 3rd/4th ed. en handouts.
 

Beoordeling:

Tentamen en werkstuk/voordracht in het kader van het project sterrenkunde (Inl. 2b).
 Links naar het college Inleidings Sterrenkunde 2A:

    College 1
    College 2
    College 3
    College 4
    College 5
    College 6

 


Links naar het college Inleidings Sterrenkunde 2B:

    College 2b, 1