Herzsprung-Russel diagram

Na de ontdekking dat de objecten in de Messier catalogus voor het merendeel andere melkwegstelsels waren, op grote afstand van de eigen melkweg, is men begonnen om systematisch de spectra van deze melkwegstelsels op te nemen. Spectra geven ons informatie over een aantal eigenschappen van melkwegstelsels. Op de eerste plaats geeft het ons een idee van de energieverdeling van de uitgezonden straling als functie van golflengte, die samenhangt met de mix van sterren in het melkwegstelsel. De kleuren van een ster is immers afhankelijk van de temperatuur van de fotosfeer van de ster (zie college 1).  De volgende figuur geeft weer wat voor sterren er zijn en hoe de helderheid van een ster samenhangt met de kleur ofwel temperatuur van het plasma in de fotosfeer. Deze figuur is naar zijn ontdekkers het Herzsprung - Russell diagram genoemd. Helderheid van een ster is ook in eerste instantie afhankelijk van massa: zoals eerder genoemd zullen massieve sterren meer energie produceren en ook groter zijn met gevolg dat ze meer energie kunnen uitstralen.
 
 
 

Figuur 5:  Het Herzsprung - Russell diagram voor sterren waarin weergegeven het verband tussen helderheid van een ster en de temperatuur van de fotosfeer.