About the name Hermes


Hermes is named after the god in Greek mythology who was the messenger of the gods. In GIPSY Hermes is the messenger of the users.

The following picture and quotation are from the mythology book, I have used in school.

``Hermes was de god, die de wegen en het verkeer daarlangs beschermde. Hij was dan ook de god van de reizigers en de handel, zelfs van de dieven, die immers ook hun geluk langs de wegen zoeken. Hij was de bode der goden, toegerust met vleugelschoenen en herautstaf, die op bevel van Zeus boodschappen overbracht en mensen veilig naar hun doel voerde; ook geleidde hij de doden naar de onderwereld.''

Uit: Ernst Hoffmann: ``Goden- en Heldensagen'', bewerkt door Dr. J. H. Croon


Hermes GIPSY