RUG faculteit wiskunde en natuurwetenschappen sterrenkunde

The Blaauw Collection


My set of astronomical dissertations, accessible in the library and supervised by the librarian, is the result of my systematically collecting what I received or got donated from about the year 1938, i.e. since I was associated with Groningen or Leiden. For these two institutes the set is fairly complete for most of the 20th century. It includes some of the hard cover copies given me by J.H. Oort (those for which he was the promotor). For Amsterdam the set is much less complete (perhaps about 50%?). For Utrecht even less. For Amsterdam, there was a period when the late Roelof Takens saw to it that I received their dissertations, but this was not systematically continued after his death. For Utrecht it always was a bit haphazard.....


A.Blaauw

(1914-2010)



Sande Bakhuyzen, Ernst Frederik van deBepaling van de helling der ecliptica 1879-09-30
Nijland, Albert AntonieUitmeting van den sterrenhoop G. C. 4410, zoowel door rechtstreekse waarneming, als op fotografische platen 1897-11-20
Lummel, Hendrik Jan vanDe spectroscopische dubbelster μ Aquilae benevens eenige algemeene opmerkingen over radiale snelheden 1903-02-20
Weersma, Herman AlbertusA determination of the APEX of the solar motion according to the methods of Bravais 1908-07-09
Klinkenberg, L.M.Die Greenwich-deklinationsbestimmungen von Polaris 1851-1905 1908-07-10
Yntema, L.On the brightness of the sky and the total amount of starlight 1909-12-17
Maanen, A. vanThe proper motions of 1418 stars in and near the clusters h and chi Persei 1911-06-02
Holwerda, A.O.Frequentiecurven 1913-05-16
Smid, E.I.Bepaling der eigenbeweging in Rechte Klimming en Declinatie van 119 sterren 1914-06-13
Hubrecht, J.B.The solar rotation in June 1911 from spectrographic observations 1915-07-06
Rhijn, P.J. vanDerivation of the change ..... 1915-07-09
Meijering, S.C.On the systematic motions of the K-stars 1916-07-06
Jong, C. deOnderzoekingen omtrent de Praecessieconstante...... 1917-07-05
Schouten, W.J.A.On the determination of the principal laws of statistical astronomy 1918-07-04
Woltjer, JanInvestigations in the theory of Hyperion 1918-07-12
Leckie, A.J.Analytical and numerical theory.... 1919-01-17
Bruggencate, G.H. tenDetermination and discussion of the spectral classes... 1920-06-24
Groot, HerkoStralingsdruk beschouwd in verband met zijn beteekenis voor de physica der zon 1920-07-05
Luyten, Willem JacobObservations of variable stars 1921-07-01
Linde, Johannes Cornelis van deDe verdeeling der heldere sterren 1921-11-04
Kreiken, E.A.On the colour of the fiant stars in the milky-way and the distance of the scutum-group 1922-01-01
Kremer, P.Discussie van micrometerwaarnemingen van de satellieten van Jupiter : gedaan te Washington in de jaren 1903-1906 1923-07-13
Schilt, J.On a thermo-electric method of measuring photographic magnitudes 1924-05-21
M. G. J. MinnaertOnregelmatige straalkromming 1925-07-06
W. H. van den BoschMicrometermetingen van dubbelsterren 1925-07-07
Hins, C.H.Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren 1925-12-15
J.H. OortThe stars of high velocity 1926-05-01
Feenstra Kuiper, P.De groene straal 1926-09-27
Kamp, P. van deDe zonsbeweging met betrekking tot apparent zwakke sterren 1926-11-30
Reesinck, J. J. M.Onderzoekingen over delta Cephei en over het Cepheidenprobleem 1926-12-17
Bosch, C. A. van denDe massa's van de groote planeten 1927-03-14
Klein Wassink, W. J.The proper motion and the distance of the Praesepe cluster 1927-03-21
Brouwer, D.Diskussie van de waarnemingen van Satellieten I, II en III van Jupiter..... 1927-04-12
Veen, S.C. vanPeriodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der astroiden 1927-12-20
Thoden van Velzen, J. C.Het verschijnsel van Purkinje 1928-02-27
Doorn, N. W.Absolute intensiteitsmetingen in het spectrum van chromosfeer en corona.... 1929-03-22
Reuijl, D.Photographic measures of close double stars 1931-10-05
Gent, H. vanVeranderlijke sterren op een veld van 10 bij 10 graden in of nabij het sterrenbeeld Corona Australis 1932-04-08
Du Pui, J.C.Loopbaan van de komeet Wolf (1916 b = 1917 III) 1932-06-06
Bok, B. J.A study of the eta Carinae region 1932-07-06
Oosterhoff, P. Th.Effectieve golflengten en photographische magnituden van sterren in h en chi Persei 1933-04-06
Kock, A. C. deUntersuchungen über den Lichtwechsel von langperiodischen veränderlichen Sternen 1933-05-22
Kuiper, G.Statistische onderzoekingen van dubbelsterren 1933-06-30
Wanders, A. S. P. J. M.Onderzoekingen over de straling der zonnevlekken 1933-11-13
Mulders, G. F. W.Aequivalente Fraunhoferlijnen in het zonnespectrum 1934-07-09
Raimond Jr., J. J.The coefficient of differential galactic absorption 1934-07-10
Derksen, J. B. D.Inleiding tot de correlatierekening 1935-10-11
Herk, G. vanEenige uitkomsten van de waarnemingen in de jaren 1931-1933 te Equator gedaan... 1936-05-01
Sitter, A. deFotovisueele fotometrie van sterren tot m 8.0 benoorden +80 graden declinatie 1936-06-29
Meer, A. P. H. van derOnderzoek naar variaties in de aequivalente breedten van Fraunhoferlijnen in het zonnespectrum 1936-07-06
Martin, W. Chr.Photographische photometrie van veranderlijke sterren in omega Centauri 1937-05-11
Wesselink, A. J.Photographische photometrie met toepassing op de veranderlijke ster SZ Camelopardalis 1938-05-13
Hiemstra, B.Dark clouds in Kapteyn's special areas 2, 5, 9 and 24 .... 1938-05-18
Plaut. L.Photographische photometrie der veranderlijke sterren CV Carinae en WW Draconis 1939-05-02
Ferwerda, J. G.Veranderlijke sterren in de omgeving van tau Sagittarii 1941-10-03
Greep, P.De lichtwisseling van U Geminorum : de U Gem-sterren en de novae 1942-04-13
Houtgast, J.The variations in the profiles of strong Fraunhoferlines along a radius of the solar disk 1942-06-22
Albada, G. B. vanEen onderzoek van lijnintensiteiten in eenige sterspectra van het tweede type 1945-10-31
Hulst, H. C. van deOptics of spherical particles 1946-06-17
Blaauw, A.A study of the Scorpio-Centaurus cluster 1946-07-06
Binnendijk, L.A study of stars in the Pleiades region, based on photographic magnitudes.... 1947-01-08
Walraven, Th.The line spectrum of delta Cephei 1948-03-17
Haar, D. terStudies on the origin of the solar system 1948-09-22
Woerkom, A. J. J. vanOn the origin of comets 1948-09-29
De Kort, J. (S.J.)Photographic magnitudes of stars brighter than 7.75m between +75° and +80° declination 1949-05-25
Weenen, J.Over Be-sterren en de bouw en samenstelling van Wolf-Rayet sterren 1949-10-12
Claas, W. J.The composition of the solar atmosphere 1951-05-28
Jager, C. deThe Hydrogen-spectrum of the sun 1952-10-13
Muller, A. B.A photoelectric study of XZ Cygni 1953-04-22
Koelbloed, D.Line spectra of some giant and dwarf K-type stars 1953-06-03
Pels-Kluyver, H. A.Line intensities in the spectrum of RR Lyrae 1954-06-22
Gathier, J. P.Low dispersion spectra of 27 F and G type stars 1955-06-13
Schmidt, M.A model of the distribution of mass in the galactic system 1956-03-21
Bueren, H. G. vanInfluence of lattice defects on the electrical properties of cold-worked metals 1956-07-10
Borgman, J.Electronic scanning for variable stars 1956-12-04
Woltjer, L.The Crab nebula 1957-11-06
Westerhout, G.A survey of the continuous radiation from the galactic system at a frequency of 1390 Mc/s 1958-07-08
Diggelen, J. vanPhotometric properties of lunar crater floors 1959-06-22
Veer, F. van 'tl' Assombrissement centre-bord des étoiles 1960-01-25
Fokker jr., A. D.Studies of enhanced solar radio emission at frequencies near 200 MHz 1960-06-22
Hubenet, H.The influence of the photospheric model on the determination of the solar composition 1960-10-03
Houten, C. J. vanSurface photometry of extragalactic nebulae 1961-06-14
Kwee, K. K.Photographic magnitudes of 901 variable stars in a region near the galactic centre... 1962-04-13
Ollongren, A.Three-dimensial galactic stellar orbits 1962-07-05
Woerden, H. vanDe neutrale waterstof in Orion 1962-07-06
Steinitz, R.Studies on magnetic stars 1964-04-27
Schadee, A.The formation of molecular lines in the solar spectrum 1964-06-24
Rougoor, G. W.The neutral hydrogen in the central region of the galactic system 1964-09-30
Beckers, J. M.A study of the fine structure in the solar chromosphere 1964-12-14
Raimond, E.Hydrogen connected with two stellar associations in Monoceros 1964-12-16
Kuperus, M.The transfer of mechanical energy in the sun and the heating of the corona 1965-04-12
Heintze, J. R. W.The extreme limb of the sun 1965-06-21
Zwaan, C.Sunspot models : a study of sunspot spectra 1965-12-06
Groot, T. deWeak solar radio bursts : Study of narrow-band spectra of noise storms and type-III bursts 1966-03-07
Feiter, L. D.Analysis of the Balmer spectrum of solar flares 1966-04-25
Braes, L. L. E.An astrometric and photometric study of the Scorpius OB1 association 1967-07-07
Davis, M. M.A 1417 Hz search for radio sources having a flux excess at short wavelengths 1967-11-22
Agt, S. L. Th. J. vanA discussion of the Ursa Minor dwarf galaxy based on plates obtained by Walter Baade 1968-02-07
Heuvel, E. P. J. van denA study of stellar rotation : the origin of peculiar and metallic-line A and B stars 1968-03-18
Habing, H. J.Studies of physical conditions in HI regions 1968-05-31
Roosen, J.Some features of the solar microwave emission and their connection wtith geomagnetic activity 1968-06-20
Albada, T. S. vanThe evolution of small stellar systems and its implications for the formation of double stars 1968-06-28
Duinen, R. J. vanTriple scattering of electrons 1969-02-28
Groot,, M. deOn the spectrum and nature of P Cygni 1969-04-14
Genderen, A. M. vanTwo-colour photometry of Population I Cepheids in the Small Magellanic Cloud... 1969-11-27
Graaf, T. deAspects of neutrino astrophysics 1969-12-19
Baars, J. W. M.Dual-beam parabolic antennae in radio astronomy theory and application of a method... 1970-03-18
Rensbergen, W. vanH¯ as a member of the HE ISO-electronic sequence 1970-07-08
Nieuwenhuijzen, H.An experiment in optical heterodyne spectroscopy 1970-07-08
Leer, B. vanA choice of difference schemes for ideal compressible flow 1970-09-23
Hovenier, J. W.Polarized light in planetary atmospheres 1970-09-23
Merkelijn, J. K.A determination of the luminosity function of radiogalaxies at 400 and 2700 MHz 1970-11-18
Burton, W. B.The Sagittarius spiral arm and the general distribution of hydrogen between 0° and 90° longitude 1970-11-25
Bleeker, J. A. M.The diffuse X-ray sky 1971-01-06
Burger, J. J.Solar modulation of galactic cosmic-ray electrons 1971-01-06
Scheepmaker, A.Primary cosmic-ray spectrum between 5 and 300 GeV 1971-03-31
Nieuwkoop, J. vanA multi-channel solar radio spectrograph 1971-06-08
Swanenburg, B. N.Observation of cosmic-ray electrons with the OGO-5 satellite 1971-06-09
Shane, W. W.Observations of neutral hydrogen in an interior region of the galaxy and the structure... 1971-06-16
Berkhuijsen, E. M.A study of the galactic radiation and the degree of polarization at 820 Mhz... 1971-07-07
Brouw, W. N.Data processing for the Westerbork synthesis telescope 1971-09-15
Kruit, P. C. van derEvidence for past activity in the galactic nucleus 1971-10-06
Brinkman, A. C.Instrumentation for the detection of solar soft X-rays and the analysis of solar event 1972-01-12
Tinbergen, J.Precision spectropolarimetry of starlight 1972-05-10
Icke, V.Formation of galaxies inside clusters 1972-06-13
Helden, R. Chr. P. vanThe spectra of B-type supergiants with an emphasis on o² Canis Majoris 1972-06-26
Jong, T. deStudies of interstellar molecules and grains 1972-09-20
Wesselius, P. R.Neutral hydrogen in the solar neighbourhood 1972-11-10
Spoelstra, T. A. Th.Linear polarization of the galactic spurs at 1415 MHz 1972-12-20
Hulsbosch, A. N. M.Studies on high-velocity clouds 1973-01-10
Beek, H. F. vanDevelopment and performance of a solar hard x-ray spectrometer 1973-05-02
Verhulst, F.Asymptotic expansions in the peturbed two-body problem 1973-06-25
Deerenberg, A. J. M.Rocket-borne soft X-ray observation of Sco X-1 1973-06-29
Rosenberg, J.Instabilities in the solar corona 1973-07-02
Bosma., P. B.The state of ionization in nova shells 1973-12-20
Snijders, Mattheus Antonius JeroenA study of magenesium II and helium II in the spectra of early type stars 1974-05-17
Stadt, H. van deHeterodyne detection in visual and near-infrared astronomy 1974-06-17
Jaffe, W. J.Radio galaxies and the intergalactic material in clusters 1974-06-18
Duin, R. M.High resolution radio investigations of four supernovae remnants 1974-09-04
Groeneveld, R. C.An analysis of chromospheric emission lines at the 1962 eclipse 1974-09-12
Lamers, H. J. G. L. M.Studies on the structure and stability of extended stellar atmospheres 1974-09-16
Rots, A. H.Distribution and kinematics of neutral hydrogen in the spiral galaxy M81 1974-10-11
Boer, K. S. deInterstellar absorption lines in the ultraviolet 1974-12-20
Korte, P. A. J. deSpatial and spectral anomalies in the soft X-ray background 1975-01-29
Wamsteker, W.A spectrometric study of the major planets and their large satellites 1975-02-05
Beintema, D. A.An atlas of profiles of interstellar calcium and hydrogen lines 1975-02-14
Paradijs, J. A. vanStudies of line spectra of G- and K-type stars 1975-03-19
Kuijpers, J. M. E.Collective wave-particle interactions in solar type IV radio sources 1975-04-14
Dekker., E.Spiral structure and the dynamics of flat stellar systems 1975-04-16
Karsten, L.A photoelectric spectrophotometer and its application to the determination of stellar radial velocities 1975-06-13
Hoyng, P.Studies on hard X-ray emission from solar flares and on cyclotron radiation from a cold magnetoplasma 1975-06-23
Olthof, H.Far infrared observations of galactic HII regions 1975-06-27
Graauw, Th. deInfrared heterodyne detection in astronomy : experiments and observations 1975-07-09
Sutantyo, W.Some aspects on the evolutionary history of X-ray double stars 1975-10-01
Bruyn, A. G. deRadio investigations of active spiral and Seyfert galaxies 1976-03-24
Pel, J. W.A photometric study of Cepheids in the southern Milky Way 1976-04-14
Zwijnenberg, E.Observation of brightness profiles of the soft X-ray background in Gemini, Orion and Eridanus 1976-06-17
Rutten, R. J.Solar eclipse observations and Ba II line formations 1976-06-22
Segalovitz, A.Investigations of normal spirals : M51 and M81 1976-09-22
Israël, F. P.Radio investigations of galactic and extragalactic HII regions 1976-09-29
Koorneef, J.Ultraviolet and infrared spectrophotometry : some applications 1976-10-22
Reijnen, G. C. M.Legal aspects of outer space 1976-12-15
Bedijn, P. J.Studies of dust shells around stars 1977-01-26
Olnon, F. M.Shells around stars 1977-01-26
Tolner, H.Point contact Josephson junctions 1977-01-31
Spruit, H. Ch.Magnetic flux tubes and transport of heat in the convection zone of the sun 1977-03-16
Lub, J.The RR Lyrae population in the solar neighbourhood 1977-04-27
Katgert, P.Populations of weak radio sources 1977-05-25
Savonije, G. J.Some aspects of evolution and mass transfer in X-ray binaries 1977-09-21
Hulst, J. M. van derDistribution and motions of hydrogen in the interacting galaxy pairs NGC 4038/39 and NGC 3031/77 1977-11-04
Hammerschlag-Hensberge, G. C. M. J.Optical and ultraviolet studies of X-ray binaries and magnetic stars 1977-11-30
Weber, WimThe dynamics of coronal magnetic structures : a numerical analysis of coronal magnetic field evolution in the presence of large gradients 1978-01-16
Bosma, A.The distribution and kinematics of neutral hydrogen in spiral galaxies of various types 1978-03-17
Baud, B.OH/IR stars in the galaxy 1978-04-12
Visser, H. C. D.The dynamics of the spiral galaxy M81 1978-04-21
Ruiter, H. R.Faint extragalactic radio sources and their optical identifications 1978-05-24
Hucht, K. A. van derOn hot and cool stars, spectroscopic investigations in the ultraviolet 1978-09-06
Greve, A.High resolution UV observations and the formation of the solar Mg II resonance lines 1978-09-13
Albada, G. D. vanThe peculiar spiral galaxy NGC 4258 1978-10-04
Degewij, J.Photometry of faint asteroids and satellites 1978-12-01
Hooft, Gert Wim 'tThermal diffusion and dufour effect for gases in external fields 1978-12-19
Valentijn, E. A.Radio investigations of clusters of galaxies 1978-12-20
Wisse, P. N. J.A photometric study of the red giant variable stars with small amplitudes 1979-02-09
Nepveu, M.Magnetogasdynamics of double radio sources 1979-04-27
Zuiderwijk, E. J.Optical studies of massive X-ray binaries 1979-06-20
Davelaar, J.Structure in galactic soft X-ray features 1979-06-26
Gronenschild, E. H. B. M.X-ray emission from supernova remnants with particular reference to the Cygnus loop 1979-06-27
Staller, R. F. A.Space distribution and physical properties of cool dwarf stars 1979-09-19
Boggende, A. J. F. denX-ray observations with the Astronomical Netherlands Satellite 1979-10-04
Tend, W. vanMagnetohydrodynamic and thermal processes in solar flare energy build-up and release 1979-11-19
Hummel, E.The radio continuum structure of bright galaxies at 1.4 GHz 1980-02-15
Hermsen, W.Gamma ray sources 1980-06-18
Isaacman, R. B.A radio search for planetary nebulae near the galactic center 1980-09-09
Pater, I. deObservations and models of the decimetric radio emission from Jupiter 1980-10-01
Breugel, W. vanStructure in radio galaxies 1980-10-01
Baekers, S. F.De tijd bij Aristoteles en Heidegger 1980-11-19
Gorkom, J. H. vanAperture synthesis observations of recombination lines from compact HII regions 1980-12-15
Achterberg, A.The acceleration and propagation of energetic particles in turbulent cosmic plasmas 1981-05-06
Roos, N.Galaxy mergers 1981-06-02
Hut, P.Some problems in classical mechanics and relativistic astrophysics 1981-06-03
Kotanyi, Ch.Radio emission in the Virgo cluster and in S0 galaxies 1981-06-15
Swaans, L. W. J. G.Implementation of electronographic pictorial photometry 1981-06-15
Vader, J. P.Evolution of stellar systems 1981-06-17
Wouterloot, J. G. A.The large-scale structure of molecular clouds 1981-09-17
Kattenberg, A.Solar radio bursts and their relation to coronal magnetic structure 1981-10-14
Vliet, A. H. F. vanA submillimeter heterodyne receiver and its application in astronomy 1981-12-16
Huijsmans, D. P.A time series approach to the correction for atmospheric effects and the significance of a semi-diurnal variation... 1982-03-17
Tielens, A. G. G. M.Physics and chemistry of interstellar dust 1982-03-17
Slottje, C.Atlas of fine structures of dynamic spectra of solar type IV-dm and some type II radio bursts 1982-04-05
Henrichs, H. F.Massive stars and X-ray pulsars 1982-06-02
Meurs, E. J. H.The Seyfert galaxy population 1982-06-14
Linden, T. J.Close binaries and stellar evolution 1982-06-30
Verbunt, F. W. M.Mass transfer in stellar X-ray sources 1982-07-07
Boland, W.Models of molecular clouds 1982-09-29
Kuin, N. P. M.Stellar coronae and their mass loss 1982-09-29
Horn, L. J. van denOn the relativistic kinetic theory of neutrino's in stellar collapse 1982-12-01
Heise, J.Some observational aspects of compact galactic X-ray sources 1982-12-15
Moorsel, G. A. vanNeutral hydrogen observations of binary galaxies 1982-12-20
Klis, M. van derObservational studies of X-ray binary systems 1983-02-02
Duijveman, A.X-ray imaging and interpretation of impulsive solar flare phenomena 1983-02-16
Leeuwen, F. vanThe Pleiades 1983-05-26
Herman, J.The nature of OH/IR stars : properties and characteristics of an evolved stellar population 1983-09-08
Klinkhamer, F. R.Physics of the early universe 1983-09-21
Brosch, N.Galaxies in low density regions of the universe 1983-09-28
Landtsheer, A.C. deA contribution to the solution of the ALGOL Paradox 1984-04-02
Wevers, B. M. H. R.A study of spiral galaxies using HI synthesis observations and photographic surface photometry 1984-05-04
Bijleveld, W.Groups and clusters of galaxies 1984-05-09
Brinks, E.A high resolution hydrogen line survey 1984-05-17
Windhorst, R. A.Faint radio galaxy populations : deep radio surveys and multicolor photometry 1984-06-06
Dishoeck, E. F. vanPhotodissociation and excitation of interstellar molecules : calculations and astrophysical applications 1984-06-19
Zeeuw, P. T. deDynamics of triaxial stellar systems 1984-06-19
Vries, J. S. de[N I] line observations of compact H II regions 1984-08-31
Barthel, P. D.Radio structure in galaxies 1984-09-13
Gathier, R.A study of planetary nebulae 1984-09-21
Groningen, E. vanBroad line regions in Seyfert-1 galaxies : high resolution spectroscopy..... 1984-11-29
Sergeant d'Hendecourt, L. LeRole of grains in interstellar molucule formation : integration of laboratory and theoretical studies 1984-12-13
Habets, G. M. H. J.Advanced evolution of helium stars and massive close binaries 1985-04-03
Kaastra, J. S.Solar flares : an electrodynamic model 1985-04-24
Mulder, A. W.Dynamics of gas in a rotating galaxy 1985-06-06
Bos, AlbertOn instrumental effects in spectral line synthesis observations 1985-06-11
Bloemen, J. B. G. M.Gamma rays from the interstellar medium 1985-06-19
Rooij, W. A. deReflection and transmission of polarized light by planetary atmospheres 1985-09-12
IJzendoorn, L. J.A spectroscopic study of reaction processes and meolecules in ices of astrophysical interest 1985-09-25
Chlewicki, G.Observational constraints on multimodel interstellar grain populations 1985-09-25
Braun, R.The interaction of supernovae with the interstellar medium 1985-09-26
Brants, J. J.Observational study of the birth of a solar active region 1985-11-27
Warmels, R. H.HI properties of spiral galaxies in the Virgo cluster 1986-04-11
Vries, C. P. deOptical and infrared observations of high latitude dust clouds 1986-05-14
Walterbos, R. A. M.Stars, gas and dust in the Andromeda galaxy 1986-09-03
Brand, J.The velocity of the outer galaxy 1986-11-13
Waard, G. J. deThermal-nonthermal relationships in active galactic nuclei 1986-12-02
Jägers, W. J.The polarization of radio galaxies 1986-12-02
Teuben, P. J.Dynamics of barred galaxies 1986-12-12
Slagter, R. J.Primordial high-frequency peturbations in cosmology 1986-12-17
Woerd, H. J. van derA multiwavelength study of superoutbursts in dwarf novae 1987-01-21
Willems, F. J.Infrared studies of asymptotic giant branch stars 1987-03-18
Stollmann, G. M.Studies of accreting and non-accreting neutron stars 1987-04-15
Driel, W. vanA study of HI in S0 galaxies 1987-05-07
Kool, M. deModels of interacting binary stars 1987-06-03
Wesselink, T. J. H.A photometric study of variable stars in a field near the galactic centre 1987-06-11
Oort, M. J. A.Radio galaxies at very low flux levels 1987-09-16
Burg, G. van derMass in and around galaxies as inferred from observations of neutral hydrogen 1987-09-17
Haan, J. F. deEffects of aerosols on the brightness and polarization of cloudless planetary atmospheres 1987-09-23
Leene, A.IRAS studies of the nature of interstellar dust and planetary nebulae 1987-09-25
Roelfsema, P. R.Radio recombination line observations of HII regions and planetary nebulae 1987-10-09
Waters, RensInfrared studies of mass loss from hot stars 1987-11-06
Begeman, K.HI rotation curves of spiral galaxies 1987-12-04
Bontekoe, Tj. R.Orbital decay of satellite galaxies 1988-03-11
Marel, H. van derOn the "Great circle reduction" in the data analysis for the astrometric satellite Hipparcos 1988-03-29
Geus, E. deStars and interstellar matter in Scorpio Centaurus 1988-09-22
Franx, M.Structure and kinematics of elliptical galaxies 1988-09-22
Pylyser, E.The evolution of low-mass close binary systems with a compact component 1988-09-23
Deul, E.R.Interstellar dust and gas in the Milky Way and M33 1988-10-05
Veen, W.E.C.J. van derInfrared studies of late stages of stellar evolution 1988-10-05
Zhang, Cheng-YueStudies of star formation and planetary nebulae 1988-10-07
Grim, R. J. A.Photochemical and thermal evolution of interstellar and cometary ices 1988-10-19
Schwering, P. B. W.An infrared study of the Magellanic Clouds 1988-10-19
Oosterloo, T.Angular momentum in binary spiral galaxies 1988-11-04
Jansen, F. A.X-ray photometric morphology of the Cas A and Pup A supernova remnants 1988-12-01
Amerongen, S. F. vanLong-term optical studies of cataclysmic variables 1989-02-01
Gent, R. H. vanStudies on interacting binary stellar systems 1989-04-27
Scheurwater, R.Generation and propagation of hydromagnetic waves in astrophysical plasmas 1989-05-10
Stammes, P.Light scattering properties of aerosols and the radiation inside a planetary atmosphere 1989-06-12
Drees, W. B.Beyond the Big Bang : quantum cosmologies and God 1989-06-29
Werf, P. P. van derAn HI study of HII regions in dark clouds 1989-09-08
Zijlstra, A. A.A radio study of planetary nebulae 1989-09-15
Vermeulen, R. C.Multi-wavelength studies of SSS 433 1989-09-20
Peletier, R. F.Elliptical galaxies : structure and stellar content 1989-09-29
Stirpe, G.Broad emission line profiles in active galactic nuclei 1989-10-04
Wimersma Greidanus, H. S. F. vanSupernova remnants : kinematics and infrared emission 1989-10-05
Rhee, G.The structure of rich clusters of galaxies : clues to formation and origin 1989-10-05
Laureijs, R. J.Infrared properties of dust in interstellar clouds 1989-10-06
Soares, D. S. L.Investigations of binary galaxies 1989-10-20
Lintel-Hekkert, P. teThe evolution of OH/IR stars and their dynamical properties 1990-01-17
Hage, J.The optics of porous particles and the nature of comets 1990-01-23
Claas, J. J.X-ray observations of supernova remnants 1990-01-25
Mighell, K. J.Stellar luminosity functions as probes of star formation history 1990-02-26
Wakker, B. P.Interstellar neutral hydrogen at high velocities 1990-04-20
Damen, E. M. F.A study of X-ray bursts with Exosat 1990-05-07
Tilanus, R. P. J.The structure of the spiral arms in M51 and M83 1990-06-15
Zhang, N. S.Photometry of interstellar and cometary ices 1990-09-19
Cernohorsky, J.Neutrino driven neutron star formation 1990-10-22
Broek, A. C. van denA study of extreme IRAS galaxies 1990-10-25
Uitenbroek, HanPartial redistribution modeling of the Ca II line : numerical method and solar applications 1990-12-03
Penninx, W. H.X-ray and radio studies of low-mass X-ray binaries 1990-12-19
Breukers, R.Thermal and chemical processes in the evolution of interstellar gas and dust 1991-02-27
Hooimeyer, J. R. A.Quasar structure and the effects of orientation 1991-05-23
Ratag, M. A.A study of galactic bulge planetary nebulae 1991-06-14
Wieringa, M.327 MHz studies of the high redshift universe and the galactic foreground 1991-06-26
Pijpers, F. P.The dynamics of the winds of cool giants and supergiants 1991-07-03
Wijers, R. A. M. J.On the properties and evolution of binary and single neutron stars 1991-09-19
Weygaert, R. van deVoids and the geometry of large scale structure 1991-09-25
Verschueren, WernerHigh precision radial velocity determination from CCD echelle spectra of early type stars in the young cluster NGC 2244 1991-10-01
Trams, N.R.Optically bright post-AGB stars 1991-11-07
Hogeveen, S. J.The mass-ratio distribution of binary stars 1991-12-20
Prusti, T.J.Infrared studies of low mass star formation 1992-01-10
Mendoza-Gómez, C. X.Complex irradiation products in the interstellar medium 1992-01-16
Geertsema, Gerda TineA three component model for MagnetoHydroDynamic turbulence in accretion disks 1992-02-03
Slijkhuis, S.On the properties and evolution of proto-planetary nebulae 1992-02-13
Langevelde, H. vanRadio astronomy studies of OH/IR stars in the inner galaxy 1992-02-26
Nichols, J. S.Observational evidence of binary Wolf-Rayet star formation 1992-06-30
Broeils, A. H.Dark and visible matter in spiral galaxies 1992-09-11
Sahu, Meenakshi SrinivasanA study of the ISM in puppis-vela including the gum nebula 1992-09-18
Knapen, D. Johan HendrikLarge-scale star formation patterns in spiral arms 1992-10-01
Miedema, P. G.A study in cosmology 1992-10-13
Jenniskens, P. M. M.Organic matter in interstellar extinction 1992-12-01
Koninx, J. P. M.Aspects of stellar wind theory 1992-12-03
Haarlem, M. vanVelocity fields and substructure in the outer regions of rich clusters of galaxies 1992-12-10
Blommaert, J. A. D. L.Miras and OH/IR stars as probes of the galaxy 1992-12-16
Röttgering, H. J. A.Ultra-steep spectrum radio sources : tracers of distant galaxies 1993-01-27
Vos, C. M. deOptical interferometry with SCASIS 1993-02-12
Stark, R.Physical properties of interstellar cirrus clouds 1993-02-17
Coté, J.Formation and mass loss of Be-stars 1993-05-10
Eulderink, F.Numerical relativistic hydrodynamics 1993-05-19
Kamphuis, J. J.Neutral hydrogen in nearby spiral galaxies : holes and high velocity clouds 1993-06-18
Assendorp, R.IRAS-pointed observations of low mass star formation 1993-06-25
Koper, E.The interstellar medium in M31 and other nearby galaxies 1993-09-01
Xing, Z.Fundamentals of electromagnetic scattering theory with applications to cosmic dust 1993-09-08
Pols, O. R.On the evolution of massive close binary stars in stellar populations 1993-09-21
Groenewegen, M.On the evolution and properties of AGB-stars 1993-09-28
Kaper, L.Wind variability in early-type stars 1993-09-29
Mellema, G.Numerical models for the formation of aspheric planetary nebulae 1993-10-23
Sijbring, L.G.A radio continuum and HI line study of the Perseus cluster 1993-10-29
Kerkwijk, M. vanThe mass of Vela X-1, the nature of Cygnus X-3, the character of Be-stars 1993-11-01
Breimer, T. G.Gravitational lenses as probes of dark matter 1993-11-12
Heemskerk, M.On gaseous disks around stars 1994-02-22
Huizinga, Jan EdwinExtinction studies of spiral galaxies 1994-05-02
Goudfrooij, P.Dust and ionized gas in elliptical galaxies 1994-05-03
Marel, R. P. van derVelocity profiles and dynamic modeling of galaxies 1994-06-25
Kampen, E. vanFormation and evolution of clusters of galaxies and voids 1994-09-07
Hartman, L.The Leiden-Dwingeloo Survey of galactic neutral hydrogen 1994-10-26
Yuen Keon NgAutomated photographic photometry in field #3 of the Groningen-Palomar Survey 1994-11-10
Teeseling, André vanX-rays from accreting white dwarfs 1994-11-16
Szomoru, A.Void galaxies 1994-12-03
Steene, G. C. M. van derObscured planetary nebulae 1995-01-27
Hartog, R. H. denThe dynamics of rich galaxy clusters 1995-02-01
Hes, R.Orientation effects in QSO's, quasars and radio galaxies 1995-02-24
Oss, R. vanParticle acceleration near accreting black holes 1995-02-27
Jong, Roelof Sybe deSpiral galaxies : the light and color distributions in the optical and near-infrared 1995-03-24
Mulder, P. S.Structure and kinematics of two nearby galaxies 1995-04-28
Jansen, D. J.The physical and chemical structure of warm and dense molecular clouds 1995-06-14
Robijn, F. H. A.Stability of flattened galaxy models 1995-06-15
Bakker, Eric JohanMultiwavelength studies of selected post-AGB stars 1995-06-21
Tolstoy, E.Modelling the resolved stellar populations of nearby dwarf galaxies 1995-08-01
Spaans, M. C.Models of inhomogeneous interstellar clouds 1995-09-21
Lemson, G.Statistics and dynamics of the peturbed universe 1995-09-25
Oudmaijer, R. D.Evolved stars with circumstellar disks 1995-10-24
Ojik, R. vanGas in distant radio galaxies : probing the early universe 1995-10-25
Piters, A. J. M.ROSAT all-sky survey observations of normal stars 1995-11-03
Bottema, R.The stellar kinematics of galactic disks 1995-11-03
Oosterbroek, T.Spectral and time variability in black holes and neutron stars 1995-11-13
Howell, S. B.Photometric observations of faint cataclysmic variables 1995-12-11
Brown, A. G. A.Stellar content and evolution of OB associations 1996-01-17
Helmich, F. P.Dense molecular gas around massive young stars 1996-04-03
Rhee, Myung-HungPhysical basis of the Tully-Fisher relation 1996-04-19
Dijk, Rob vanGamma-ray observations of X-ray binaries with comptel 1996-06-28
Hartman, Jan WillemThe birth and evolution of radio pulsars 1997-01-27
Bliek, N. S. van derStars and calibration of infrared data 1997-02-06
Bosch, F. C. van denThe central regions of early type galaxies 1997-06-25
Theije, P. A. M. deStructure of rich clusters : insights from the galaxies 1997-09-10
Sicking, F. J.The thickness of the HI gas layer in spiral galaxies 1997-09-12
Snellen, I. A. G.A population study of faint gigaherz peaked spectrum sources 1997-09-17
Hoof, P. A. M. vanPhoto-ionization studies of nebulae 1997-09-17
Blom, J. J.COMPTEL high latitude gamma ray sources 1997-09-23
Blok, W. J. G. deThe properties and evolution of low surface brightness galaxies 1997-09-27
Grijs, R. deEdge-on disk galaxies 1997-10-31
Stehle, Rudolf HerbertMagneto-hydrodynamics of mass accretion in close binary systems and protostars 1997-11-03
Gerritsen, Jeroen Peter ErikStar formation and the interstellar medium in galaxy simulations 1997-11-14
Verheijen, M. A. W.The Ursa Major cluster of galaxies 1997-11-28
Sevenster, M. N.Stellar structure and dynamics of the galaxy ; a survey of OH/IR stars 1997-12-04
Andredakis, I.Spheroidal components of spiral galaxies : structure and evolution 1997-12-19
Hogerheijde, M. R.The molecular environment of low-mass protostars 1998-06-10
Dokkum, P. G. vanFormation and evolution of early type galaxies 1998-06-21
Li, A.Theoretical studies of interstellar dust with applications to comets 1998-09-02
Fluks, Marc-AlexanderA study of the fundamental properties of M-giant stars 1998-12-01
Rengelink, R. B.The Westerbork Northern Sky Survey : the cosmological evolution of radio sources 1999-02-17
Boogert, A.C.A.The interplay between dust, gas, ice, and protostars 1999-03-05
Voors, R. H. M.Infrared studies of hot stars with dust 1999-03-08
Hagenaar, Hermance JacquelineFlows and magnetic patterns on the solar surface 1999-05-10
Eyras, E. A.Brane dynamics in diverse backgrounds 1999-06-11
Chatzichristou, E. T.Imaging and bidimensional spectroscopy of active and interacting galaxies 1999-06-15
Vries, W. deHost galaxies of powerful extragalactic radio sources 1999-06-25
Schoenmakers, R. H. M.Asymetries in spiral galaxies 1999-07-02
Cretton, N.Dynamical models of early type galaxies 1999-09-09
Stil, J. M.Dwarf galaxies : dynamics and star formation 1999-09-09
Dullemond, C. P.Radiative transfer in compact circumstellar nebulae 1999-09-22
Schoenmakers, Arno PeterA population study of giant radio galaxies 1999-10-04
Swaters, R. A.Dark matter in late-type dwarf galaxies 1999-10-15
Schrijvers, C.Spectroscopic diagnostics of pulsation in rotating stars 1999-11-16
Galama, T. J.Gamma ray burst afterglows 1999-12-03
Groot, Paul JosephOptical variability in compact resources 1999-12-07
Koopmans, L. V. R.A study of radio-selected gravitational lenses 2000-02-07
Bruijne, J. H. J. deAstrometry from space : a Hipparcos study of young stellar groups 2000-05-25
Hoogerwerf, R.Hipparcos and the nearby OB - associations 2000-05-25
Helmi, A.The formation of the galactic halo 2000-06-28
Gerssen, J.Stellar kinematics in disk galaxies 2000-07-14
Tak, F. F. S. van derThe embedded phase of massive star formation 2000-09-20
Hoekstra, H.A week lensing study of massive structures 2000-09-22
Veen, P. M.Intriguing variability of WR46 and of "dusty" Wolf-Rayet stars 2000-09-27
Lane, W.HI 21cm absorbers at moderate redshifts 2000-10-09
Kouwenhoven, MarcoPulsar observations with Westerbork synthesis radio telescopes 2000-10-09
Zwaan, M. A.Atomic hydrogen in the local universe 2000-10-16
Breuk, C. deVery distant galaxies : search techniques and emission line properties 2000-11-08
Jansen, R. A.The nearby field galaxy survey 2000-11-28
Setia-Gunawan, D. Y. H.Colliding winds in Wolf-Rayet binaries 2001-05-06
Cioni, M.- R. L.AGB stars and other red giants in the Magellanic Clouds 2001-09-20
Harrevelt, R. vanPhotodissociation of water : quantum and classical dynamics of three-atoms systems 2001-10-02
Simis, Y. J. W.Mass loss simulation in dust forming stellar winds 2001-10-10
García-Ruiz, I.Warps in disk galaxies 2001-11-20
Wing-Fai, D. ThiGas and dust around young low-mass stars : from envelopes to dust 2002-02-13
Keane, J. V.Origin and evolution of ices around massive young stars 2002-02-14
Thomas, T.The influence of cluster environment on galaxies 2002-03-06
Braak, R.Studies of the polarization of light scattered by Venus and Jupiter 2002-04-23
Fleurot, F.16 O Coulomb dissociation : a mass tp determine 12 C+alpha fusion 2002-04-28
Heij, V. deAn HI-study of compact high velocity clouds 2002-05-01
Bemmel, I. vanDust and gas in extra-galactic radio sources 2002-05-06
Zadelhoff, G.-J. vanShaping disks : a radiative transfer and gas abundance study 2002-05-15
Verdoes-Kleijn, G. A.The centers of nearby radio-loud galaxies, as observed with the Hubble Space Telescope 2002-06-02
Cami, J. L. J.Molecular gas and dust around evolved stars 2002-06-10
Kemper, FranciscaMass loss and dust formation around oxygen-rich evolved stars 2002-09-04
Vermeij, R.The physical structure of Magellanic H II regions 2002-09-16
Al-Remawi, A. S.Dynamics of molecules on ice 2002-10-24
Vlemmings, W.Circumstellar maser properties through VLBI observations 2002-11-14
Pijper, E.Quantum dynamics of diffraction and reaction scattering of H2 from LiF(001) and Pt(111) 2002-11-28
Peeters, E.Polycyclic aromatic hydrocarbons and dust in regions of massive star formation 2002-12-13
Mártin-HernándezThe galactic metallicity gradient : infrared and radio studies of HII regions 2002-12-13
Haverkorn van Rijsewijk, M.WSRT polarimetric imaging of the warm ISM 2002-12-19
Beijersbergen, M.The galaxy population in the Coma cluster 2003-01-06
Muñoz Caro, G. M.From photoprocessing of interstellar ices to amino acids 2003-02-05
Gloudemans-Boonman, A.Spectroscopy of gases around massive young stars 2003-03-05
González-García, A.C.Elliptical galaxies: merger simulations and the fundamental plane 2003-03-28
Filho, M. E.Nuclear activity in nearby galaxies 2003-05-09
Verolme, E. K.Dynamical models of axisymmetric and triaxial stellar systems 2003-05-21
Kurk, J. D.The cluster environments and gaseous halos of distant radio galaxies 2003-05-22
J. Bernard SalasPhysics and chemistry of gas in planetary nebulae 2003-09-30
Spoon, H.Mid-Infrared spectroscopy of dusty galactic nuclei 2003-10-20
Kregel, MichielStructure and kinematics of edge-on galaxy disks 2003-11-17
Cazaux, S.Grain surface chemistry in Astrophysical objects : From H2 to complex molecules 2004-01-06
Klöckner, Hans-RainerExtragalactic hydroxyl 2004-03-19
Leeuwen, J. vanRadio pulsars 2004-05-10
Zoltán JuhászCharge exchange processes that make comets radiate 2004-06-07
Messineo, M.Late type giants in the inner galaxy 2004-06-30
Bik, A.The stellar content of high-mass star-forming regions 2004-09-27
Freyhammer, Lars MichaelStudies of variable stars in stellar clusters 2004-10-01
Kraiberg Knudsen, KirstenDeep submillimetre observations of faint dusty galaxies 2004-10-06
Romano-Diaz, EmilioProbing cosmic velocity flows in the local universe 2004-10-08
Krajnović, DavorOn the nature of early-type galaxies : structure, kinematics and dynamics through ground and space-based observations 2004-10-12
Labbé, IvoDeep infra-red studies of massive high redshift galaxies 2004-10-13
Jørgensen, Jes K.Tracing the physical and chemical evolution of low-mass protostars 2004-10-14
Pontoppidan, Klaus MartinFire and Ice : infrared spectroscopy as a probe of ice and gas in star-forming regions 2004-10-14
Hunt, Leslie KippBuilding galaxies: from low-metallicity compact dwarfs to active galactic nuclei 2004-10-15
Boekel, R. vanHigh spatial resolution infrared studies of proto-planetary disks 2004-10-21
Buitenkamp, RichardAromatic molecules in space : laboratory studies and applications to astrochemistry 2004-10-28
Fathi, K.Morphology and dynamics in the inner regions of spiral galaxies 2004-12-17
Steenbrugge, KatrienHigh-resolution X-ray spectral diagnostics of active galactic nuclei 2005-02-02
Lacerda Cruz, PedroThe shapes and spins of kuiper belt objects 2005-02-17
Reuland, MichielGas, dust, and star formation in distant radio galaxies 2005-02-24
Pelupessy, Frederico IntiNumerical studies of the interstellar medium on galactic scales 2005-03-16
Bastian, Nathan JohnStudies on the formation, evolution and destruction of massive star clusters 2005-04-21
Venemans, Bram PieterProtoclusters associated with distant radio galaxies 2005-04-27
Jackson, Brian DouglasNbTin-Based THz SIS mixers for the herschel space observatory 2005-05-13
Quinn, Richard CharlesExperimental characterization and in situ measurement of chemical processes in the martian surface environment 2005-05-18
Holwerda, Benne WillemThe opacity of spiral galaxy disks 2005-06-17
Broekhuizen, Fleur A. vanA laboratory route to interstellar ice 2005-06-29
Pui Kei FungPulsars : magnetosphere and radio emission 2005-09-12
Jong, Jelte deMicrolensing in Andromeda : a search for baryonic dark matter 2005-09-23
Wel, Arjen van derSetting the scale : photometric and dynamical properties of high-redshift early-type galaxies 2005-09-29
Ven, Glenn van deDynamical structure and evolution of stellar systems 2005-12-01
Rijkhorst, E.J.Numerical nebulae 2005-12-06
Kate, Inge Loes tenOrganics on Mars 2006-01-26
Labiano Ortega, A.Host galaxies and environments of compact extragalactic radio sources 2006-02-24
Noordermeer, EdoThe distribution of gas, stars and dark matter in early-type disk galaxies 2006-03-10
Van der Sluys, M.Formation and evolution of compact biaries 2006-05-02
Smits, Johannes MartinusProperties and Geometry of Radio Pulsar Emission 2006-10-24
Emonts, Bjornie Hendrikus CorneliusNearby Radio Galaxies 2006-11-24
Schaap, W. E.DFTE : The Delaunay Tesselation Field Estimator 2007-01-19
Kovac, K.Searching for the lowest mass galaxies : an HI perspective 2007-01-19
Boomsma, R.The disk-halo connection in NGC 6946 and NGC 253 2007-01-26
Schnerr, Roald SanderMagnetic fields and mass loss in massive stars 2007-02-07
Letarte, BrunoChemical Analysis of the Fornax Dwarf Galaxy 2007-03-30
Christen, Fabrice Frédéric ThiébautOMEGACAM and Gravitational Lensing 2007-04-27
Brentjens, Michiel AntonRadio polarimetry in 2.5D 2007-06-29